رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین خبر داد:
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین خبر داد:با اقدام به موقع مدیریت بحران و نیروهای امدادی, حریق گسترده دریک واحد صنعتی در تاکستان اطفا شد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان خبر داد: با حضور به موقع عوامل امدادی خطر ناشی از نشت مواد شیمیایی در شهر صنعتی البرز برطرف شد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت:تجربه زلزله کرمانشاه ، کلاس درس ارزشمندی برای مدیریت بحران است.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین خبر داد:
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین خبر داد:با اقدام به موقع مدیریت بحران و نیروهای امدادی, حریق گسترده دریک واحد صنعتی در تاکستان اطفا شد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان خبر داد: با حضور به موقع عوامل امدادی خطر ناشی از نشت مواد شیمیایی در شهر صنعتی البرز برطرف شد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت:تجربه زلزله کرمانشاه ، کلاس درس ارزشمندی برای مدیریت بحران است.
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین:
سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین گفت:مکان یابی اسکان اضطراری از اولویت های حوزه مدیریت بحران است.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران گفت: دوره های آموزشی مدیریت بحران، منفعت همگانی دارد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان هشدار داد:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب با توجه افت شدید منابع آبی استان، تاکید کرد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران تاکید کرد:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران بر لزوم ایمن سازی حاشیه رود خانه طالقان و کانال آبیاری دشت قزوین تاکید کرد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین:
مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: نقش آموزش و فرهنگ سازی در پیشگیری از بروز خسارت های جانی و مالی ناشی از زلزله بر کسی پوشیده نیست.
به ریاست سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری:
به ریاست مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری؛طرح جنگل کاری حاشیه جاده اقبالیه – تاکستان و اختلاف بین دستگاه ه ها در این زمینه تعیین تکلیف شد
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد:مانور آتش سوزی و تخلیه اضطراری در بیمارستان بوعلی قزوین برگزار شد
اشتراک در لیست اخبار واحد ها