Skip to main content

You are here

مانور مشترک دور میزی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۱ تهران با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین به عنوان استان پیشتاز برگزار شد

Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).

15 February, 2023 - 23:40 -- کارشناس۲

مانور مشترک دور میزی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۱ تهران با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین به عنوان استان پیشتاز برگزار شد

مانور دورمیزی مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۱ تهران با رویکرد ارتقاء میزان آمادگی و هماهنگی بین استانهای تهران، قزوین و زنجان در مواجهه با مخاطرات طبیعی زلزله و با هدف کاهش خطرپذیری، آمادگی و مقابله در شهرداری منطقه ۲۱ تهران با حضور علیمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

محمد رضا علیمی مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین در حاشیه این مانور که با حضور استان پیشتاز (مدیریت بحران  استان قزوین) و استان معین(مدیریت بحران  استان زنجان) و اعضاء ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران  منطقه ۲۱ برگزار شد، اظهار داشت: این مانور به منظور ایجاد هماهنگی میان شهرداری منطقه ۲۱ تهران و استان های قزوین و زنجان به عنوان استان های پیشتاز و معین و همچنین برآورد میزان هماهنگی و آمادگی اعضاء ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران منطقه ۲۱ تهران و دستگاه‌های متناظر  استان های قزوین و زنجان در مواجهه با مخاطرات طبیعی برگزار شده است.

 وی افزود: در این مانور ضمن بررسی امکانات، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان‌های مذکور و منطقه ۲۱ شهرداری تهران، نقشه های GIS پایگاه های امدادی، مراکز اسکان، تاسیسات زیر بنایی و ... نیز بررسی گردید و هماهنگی های لازم جهت استفاده از این مراکز در مواجهه با بحران انجام شد.