Skip to main content

You are here

آموزش و اجرای مانورهای عملیاتی در ایجاد آمادگی دستگاه های اجرایی و مردم در مواجهه با حوادث تاثیر بسزایی دارد

Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).

7 May, 2023 - 09:34 -- کارشناس۲
مدیرکل مدیریت بحران استان:

آموزش و اجرای مانورهای عملیاتی در ایجاد آمادگی دستگاه های اجرایی و مردم در مواجهه با حوادث تاثیر بسزایی دارد

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین گفت: آموزش و اجرای مانورهای عملیاتی در ایجاد آمادگی دستگاه های اجرایی و مردم در مواجهه با حوادث و کاهش خسارات تاثیر بسزایی دارد و دستگاه ها باید برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی و اجرای تمرین ها و مانورهای کیفی درون دستگاهی و مانورهای مشترک با دیگر دستگاه ها در طی سال داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

محمدرضا علیمی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در جلسه مشترک کمیته فنی آمادگی و پاسخ ستاد مدیریت بحران استان، با بیان اینکه حوادث طبیعی در بسیاری از مواقع خسارت های مادی و معنوی قابل توجه ای را به بار می آورد بر ضرورت برنامه ریزی منسجم  تمامی دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه مدیریت بحران در راستای پیشگیری و کاهش خطر و همچنین در مواجهه با حوادث طبیعی تاکید کرد.

 وی افزود: دستگاه های اجرایی می بایست در طی سال براساس ویژگی های فصلی و نوع مخاطرات همواره برای برنامه های پیشگیرانه، آموزش و انجام مانورهای عملیاتی، آمادگی لازم را داشته باشند.

 علیمی با اشاره به برنامه های جامع ملی پیشگیری، کاهش خطر، آمادگی و پاسخ گفت: مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن کلیه دستگاه های اجرایی، عدم موازی کاری، سطح بندی حوادث و سوانح بصورت شهرستانی، راه اندازی مرکز سامانه هشدار سریع، برنامه عملیات شرایط اضطراری از اصول حاکم بر برنامه آمادگی و پاسخ  است.